HORARI 2014

NOU  HORARI  2014
D’ATENCIÓ  DE  L’AMPA 

DILLUNS  I  DIJOUS DE 16:45 A 17:30h.

(Us atendrem al hall del col.legi o en l’Aula de Convivència.)

NOU HORARI
D’ATENCIÓ DE L’AMPA

DE DILLUNS A DIJOUS DE 16:45 A 17:30h.

(Us atendrem al hall del col.legi o en l’Aula de Convivència.)